Waarom deze website?

Onderzoeksinstellingen en talrijke andere organisaties en particuliere initiatiefnemers hebben veel waardevolle en bruikbare kennis over bestuivers. Deze kennis bestrijkt een breed palet aan onderwerpen: hun diversiteit, hun waarde voor bestuiving, hun achteruitgang in soorten en aantallen, de mogelijke oorzaken daarvan en wat we daar aan kunnen doen. Deze kennis wordt vaak gedeeld via websites, onderzoeksrapporten, brochures en lespakketten.

Wie op zoek is naar specifieke informatie over bestuivers op het internet verdwaalt echter al snel in een woud van informatie. Ook is het voor niet iedereen goed te beoordelen welke bronnen de beste informatie leveren.

Deze wegwijzer heeft tot doel hierin richting te geven, door u aan de hand van een aantal gerichte vragen naar de beste informatiebronnen te leiden.

Omdat er voortdurend nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen we de wegwijzer blijven updaten. Mist u een onderwerp of kent u aanvullende informatiebronnen: laat het ons weten!