Aan welke maatregelen kan ik denken?

Training groene cirkel bijenlandschap
Handreiking inrichting en beheer voor bestuivende insecten
Bijen op het landbouwbedrijf – werken aan een bijvriendelijker platteland
Wilde bijen-beheer
Bijenhelpdesk
Kosten en Baten Bij-vriendelijk beheer
Samen werken aan het bijenlandschap
Een bijvriendelijke tuin
“No regret” maatregelen voor de natuur – Laaghangend fruit en maatregelen op maat
Groene Kenniscarrousel ‘Bijen en Biodiversiteit’
Een landschap voor wilde bestuivers
Hulpvoorbestuivers.nl
Routekaart bijenlandschap
Bijenjournaal aflevering 7: Wat kun jij doen om de bijen te helpen?
Een Bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden, Handreiking voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten
Wat kunnen agrariërs en hun koepelorganisaties doen?
Wat kunnen bedrijven doen?
Wat kunnen provincies, gemeenten en waterschappen doen?
Wat kunt u doen als burger?
Aan de slag met (wilde) bijen – biotoopverbetering
Beslis-boom
Checklist gemeentelijk bijenplan
Grafische samenvatting WENR rapport 2933 : Aandachtspunten voor initatieven voor bestuivers
Inrichting- en beheermaatregelen voor wilde bijen en andere bestuivers in stad, platteland en natuur
Stappenplan kansenkaart
Get involved
Beheer in functie van (wilde) bijen: Handleiding – 21 toolboxen
In 3 stappen naar een bijenparadijs
Ecoprofielen voor wilde bijen en zweefvliegen – Handvaten voor inrichtingsmaatregelen op landschapsschaal
Zelf aan de Slag
Cursus ‘Laat jouw buurt zoemen’ geven
Cursus ‘Laat jouw tuin zoemen’ geven
Cursus: Laat jouw gemeente zoemen
Hebben bijen onkruid nodig?
Bij-scholing voor de groenprofessional – Structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland
Presentatie Bijensymposium 3.0
Legenda

= rapport
= brochure
= lespakket / training
= advies op maat
= tool
= video
= boek (hoofdstuk)
= externe webpagina
= presentatie
= artikel
= externe website