WEGWIJZER

naar informatie
over bestuivers
Bloemen in de berm: wat groeit er?

bloemen bermHet is een prachtig gezicht, zo’n berm vol bloemen. Maar wat bloeit en groeit er allemaal in de berm? En waarom is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met die bloemrijke bermen? In dit blog lees je er alles over!

Waarom zijn bloemen in de berm zo belangrijk voor bijen?
In Nederland hebben we veel verschillende soorten bijen. Al deze bijensoorten zorgen er op hun eigen unieke manier voor dat onze gewassen worden bestoven. Zij zorgen er dus voor dat wij dagelijks verse groenten en fruit kunnen eten. Maar de bij heeft ook andere bloemen nodig om te kunnen overleven. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om je tuin zo insectvriendelijk mogelijk in te richten. Maar ook elders moeten er voldoende voedsel- en schuilmogelijkheden voor bijen en hommels zijn. En de bloemen in onze bermen spelen daar een grote rol in. Ze vormen voor bijen en andere (zeldzame) insecten een veilige haven in een omgeving die door de mens steeds intensiever wordt gebruikt.

Welke bijenplanten zijn typerend (komen van nature voor) in bermen?
Margriet
De margriet is een plant met opvallende, witte bloem, die vaak gezien wordt op open graslanden. Deze plant bloeit in juni.
Duizendblad
Deze plant bloeit van juni tot november en krijgt dan wit tot roze bloemen. Hij wordt 15 tot 50 centimeter hoog. Het duizendblad komt vooral voor op voedselrijke grond of braakliggende terreinen.
Gewone rolklaver
Vooral in duingebieden en lage graslanden zie je deze plant veel. De plant draagt ronde peulen, vandaar de naam rolklaver. De bloeiperiode loopt van mei tot en met september, met een hoogtepunt in juni.
Fluitenkruid
Deze plant komt veelvuldig voor en bloeit in mei en juni. In die maanden is de plant zeker niet te missen, want hij kan wel 1,5 meter hoog worden. Er ontstaan dan hoge velden van kleine witte bloempjes.
Rode klaver
De rode klaver is snel te herkennen aan de vorm van de blaadjes: eironde langwerpige bladeren met een V-vormige vlek aan de bovenzijde. Deze blaadjes zijn roze tot rozerood gekleurd, vandaar de naam rode klaver. Er bestaat ook een witte variant.
Korenbloem
Deze plant draagt van juni tot en met augustus schitterende blauwe bloemen. De buitenste bloemen zijn onvruchtbaar maar maken de bloem aantrekkelijk voor insecten.
Grote klaproos
Deze plant wordt 20 tot 30 centimeter hoog. Kenmerkend zijn de rode bloemen, die tot wel 10 centimeter breed kunnen worden.
Smalle weegbree
De kleine, witte bloemetjes van de smalle weegbree groeien uit een langwerpige knop. Deze knop zit op een stevige stengel.

Meer bloemen in de berm terugkrijgen
Om het aantal bloemen in de Nederlandse bermen weer op een goed peil te krijgen, is goed beheer cruciaal. Nog te vaak gaan bermbeheerders voor de snelle en simpele oplossing van klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie). Dit verstoort echter de biodiversiteit van de bermen en wordt dan ook sterk afgeraden. Beter is het om te kijken welke inheemse bloemensoorten er nu al in de berm voorkomen. Door gericht maaibeheer kunnen deze soorten behouden worden en zullen ze zichzelf voortplanten. En eventueel kan de biodiversiteit dan nog verder bevorderd worden door nieuwe, inheemse bloemensoorten in te zaaien.

U bent hier:

De wegwijzer is gemaakt als onderdeel van de Kennisimpuls Bestuivers

© Kennisimpuls bestuivers | Disclaimer | Sitemap
Headerfoto: Osmia caerulescens (Dick Belgers (WUR))
Website door Creating4U